V Uradnem listu RS št. 28/2016 z dne 15.04.2016 je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014 - 2020 (Uredba CLLD).

Sprememba uredbe CLLD določa naslednje spremembe:

  • Uskladitev Uredbe CLLD z drugimi predpisi, ki vplivajo na zadevno področje
  • Odprava neskladnosti znotraj določb Uredbe CLLD in bolj jasno definirane posamezne določbe (uskladitev postopkov do izdaje odločb o potrditvi SLR in LAS
  • Pravilna definicija finančnega okvira, izračun fiksnega dela finančnega okvira za ESRR, izračun prispevka skladov za pripravljalno podporo, izračun prispevka za problemska območja za ESRR,
  • Uskladitev Uredbe CLLD z revizijskimi priporočili preteklih revizij
  • Opredelitev najvišjih vrednosti stroškov
  • Tehnični popravki v Uredbi CLLD, .....  

 

Uredba CLLD

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe CLLD

Program razvoja

Program razvoja podeželja (PRP) je skupni programski dokument posamezne države članice EU in Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).