Obveščamo vas, da smo oddali vse operacije izbrane na I.Javnem pozivu LAS Mežiške doline, skupne operacije in operacije sodelovanja na pristojne organe za potrjevanje operacij CLLD.

Operacije oddane na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (sklad EKSRP)

Skupne operacije območja LAS:
Mežiška dolina v gibanju
Tržnice v Mežiški dolini
AED rešuje življenja
Turistični produkti v Mežiški dolini

Operacije sodelovanja LAS:

MED-O-VITA

Operacije izbrane na I.Javnem pozivu LAS Mežiške doline:

Društva Mežiške doline
Poseka flowtrail
Na hribu grad, v gradu zaklad
Gorsko kolesarski poligon
IP 3E turizem

 

Operacije oddane na Ministrstvo za gospodarstvi razvoj in tehnologijo (sklad ESRR)

Skupne operacije:

Urbana ureditev Mežiške doline

Operacije izbrane na I.Javnem pozivu LAS Mežiške doline:

Aktivnost in podjetnost
Daj mi priložnost, da (so)delujem
Mreženje storitev oskrbe na domu v modelu kreditnega sistema točk

 

Več

Program razvoja

Program razvoja podeželja (PRP) je skupni programski dokument posamezne države članice EU in Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).