esrr            EC          esrp          srrs 3    

Navodila za operacije ki so sofinancirane s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz PRP, veljaven od oktobra 2018

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov
Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih
Časovnica
Časovnica o opravljenem prostovoljnem delu
Izjava o prispevku v naravi
TUKAJ so vsi zgoraj navedeni dokumenti v .zip datoteki

 

Navodila za operacije ki so sofinancirane s strani Evropskega  sklada za regionalni razvoj (ESRR)

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških
Navodila za komuniciranje vsebin
Časovnica
TUKAJ so vsi zgoraj navedeni dokumenti v .zip datoteki

Navodila za poročanje za operacije sofinancirane s strani ESRR (v zip datoteki)

 

Spletna stran Programa razvoja podeželja RS z vzorci tabel in plakatov

Zbirka logotipov za označevanje